Så fungerar en modern krypgrund

Det är fortfarande många som väljer att lägga en krypgrund istället för en platta, framför allt om man ska bygga ett modulhus som har färdigt golvbjälklag. Här får du mer information om hur en krypgrund fungerar och fördelarna med en krypgrund jämfört med andra husgrunder i Dalarna.

En krypgrund är en form av husgrund som läggs så att det blir en luftficka mellan marken och golvbjälklaget. Krypgrunden har tidigare haft dåligt rykte beroende på att det skapades kondens i luftfickan som sedermera kunde leda till fuktskador. Med dagens moderna krypgrunder har man ett bättre skydd mot fukt vilket gör att många väljer att lägga en krypgrund då de ska bygga nytt, framför allt då de ska bygga ett modulhus som redan har färdigbyggt golvbjälklag. Om du vill få hjälp med husgrunder i Dalarna kan du kontakta oss på Oxberg Entreprenad & VVS som är specialister på husgrunder i Falun med omnejd.


Så här fungerar en modern krypgrund

En modern krypgrund behöver ha ett gott skydd mot marksättningar, tjälhävning, skydd mot radon, ha bra värmeisolering och vara fuktsäker. Man kan själv välja om husgrunden ska ha värmeisolering eller inte och om den ska ha uteluftventilation eller inneluftventilation. 

Vilken utformning på krypgrunden som passar bäst beror på flera olika faktorer, som bland annat vilken typ av byggnad som ska placeras på grunden. Vänd dig till oss för mer information om krypgrunder och hur vi kan hjälpa dig med din husgrund i Dalarna.

 

Att lägga en krypgrund

När man ska anlägga en krypgrund krävs en omfattande utgrävning av tomten så att den betongsockel som ska gjutas läggs på ett sådant djup att den inte påverkas av tjälhävning. På betongsocklarna placerar man sedan färdiga betongblock eller murar upp en sammanhängande sluten grund som sedan förses med ventiler. På marken läggs dränerande material, isolering och eventuellt radonskydd. Det man bör tänka på när man lägger en krypgrund är att den ska klara av belastningen av husets tyngd. Ska krypgrunden även bära upp en tyngre fasadbeklädnad som tegel behöver man även ta med det i beräkningarna.

 

Fördelar med en krypgrund

Det finns några fördelar med att anlägga en krypgrund då man ska bygga nytt. Nedan finner du några av dessa.

  • En krypgrund har en bra ljudisolering.
  • Tack vare att grunden är självventilerande ger den också ett bra skydd mot radon.
  • Om vattenrör eller avloppsrör spricker eller behöver bytas är processen betydligt enklare än då man har en platta.
  • Om man har en krypgrund kan eventuella sättningar åtgärdas betydligt enklare och billigare än om huset står på en platta.

Anlita oss för husgrunder i Borlänge

När du ska bygga en krypgrund till din nya fastighet kan du med fördel vända dig till oss på Oxberg Entreprenad & VVS som utför alla förekommande tjänster inom markentreprenad och husgrunder i Dalarna. Vi hjälper dig hela vägen från projektering till utförande. Kontakta oss för att boka ett hembesök där vi ger dig fri konsultation kring allt om krypgrunder. 

Kostnadsfritt hembesök för planering av din nya husgrund i Dalarna

Ska du bygga nytt och behöver hjälp med att anlägga husgrund i Dalarna? Använd formuläret nedan för att boka ett gratis hembesök. Vi hjälper dig med allt från projektering till utförande.