Vilken är den bästa husgrunden för ditt hus i Dalarna?

Att välja den bästa husgrunden för sitt hus är inte alltid så enkelt. Material, teknik, underlag och förarbete är några av flera faktorer att ta hänsyn till. Genom att vända dig till ett professionellt markföretag som är experter på husgrunder i Dalarna får du kunnig vägledning, råd och hjälp när du ska bygga din grund.

När man ska bygga hus är det viktigt att välja den husgrund som är bäst lämpad för sitt hus utifrån de förutsättningar som råder. Det finns olika grunder att välja mellan, som exempelvis platta, plintgrund och en modern krypgrund

Att bygga husgrund i Dalarna är en komplicerad process som kräver kunskap och bra förarbete såsom utgrävningar, kabeldragning och VVS-arbeten innan man kommer fram till arbetet med att anlägga själva husgrunden. Även om en del av arbetet går att utföra själv är det därför klokt att anlita ett markföretag som både har de maskiner och fordon som krävs för att förbereda tomten och som sedan kan anlägga husgrunden. Kontakta oss på Oxberg Entreprenad & VVS när du ska bygga hus, vi utför arbeten över hela Dalarna och hjälper dig med allt arbete kring din husgrund.

 

Välja bland husgrunder i Dalarna för din fastighet

För att kunna välja den bästa husgrunden är det flera saker som man behöver tänka på, som exempelvis vilka egenskaper som grunden behöver ha, val av isolering, bärighet och även tyngden på huset har betydelse. Markunderlaget kan också påverka vilken typ av husgrund i Dalarna man bör välja.

 

Platta på mark

En platta på marken är den vanligaste grunden idag vid nybyggnation eftersom den har bra hållbarhet, ger ett bra skydd mot fukt och samtidigt fungerar på de flesta markunderlag. Om husgrunden ska placeras på ett berg krävs det att berget är plant och inte lutar, annars är plintgrund ett bättre alternativ. En platta på marken passar bra för mindre byggnader som exempelvis garage, bostadshus i olika storlekar och även för industrier. Hållbarheten styrs av hur tjock bottenplatta man lägger. En platta på marken gjuts direkt på plats.

 

Plintgrund

Plintgrund är ett kostnadseffektivt alternativ om man ska lägga en grund på ett lutande berg eller då man ska sätta upp nyckelfärdiga byggnader som exempelvis ett Attefallshus som har golvbjälklag. Plintgrund lämpar sig mindre väl för bostadshus som placeras på marken då det krävs mycket grävarbeten och förarbeten.

 

Krypgrund

Krypgrund är den vanligaste husgrunden i Dalarna för äldre byggnader. Denna typ av husgrund är dock ganska populär även vid nybyggnation, framför allt då man ska bygga modulhus. Kräver en god isolering och ventilation för att minska risken för fukt.

 

Boka ett kostnadsfritt hembesök

Att välja rätt husgrund i Dalarna för sitt nya hus kan vara svårt för en lekman eftersom det finns många faktorer som påverkar vilken husgrund som är bäst lämpad. Vänd dig därför till oss på Oxberg Entreprenad & VVS för fri konsultation, sedan många år tillbaka utför vi tjänster inom markentreprenad och bygger husgrunder i Dalarna. Boka ett kostnadsfritt hembesök så kommer vi och  inspekterar din tomt och hör mer om dina önskemål, utan några förpliktelser. 

Kostnadsfritt hembesök för planering av din nya husgrund i Dalarna

Ska du bygga nytt och behöver hjälp med att anlägga husgrund i Dalarna? Använd formuläret nedan för att boka ett gratis hembesök. Vi hjälper dig med allt från projektering till utförande.